Er din skole klar til at lære eleverne om fremtiden eller er det eleverne der slæber fremtiden med ind i skolen? Foto: LOOP.bz

KLAR TIL FREMTIDENS SKOLE

Fremtidens skole er her allerede. Den netop gennemførte skolereform for den danske folkeskole har gjort op med en række af de traditionelle måder at undervise på. I fremtidens skole bliver der i højere grad end tidligere blive fokuseret på kreativitet, refleksion og initiativ. Derimod vil ensidigt fokus på paratviden og lektieterperi blive efterladt i fortiden. I dag er alle oplysninger tilgængelige. Derfor er det i stadig mindre grad nødvendigt at have et enormt lager af paratviden. Alt kan jo slås op på få sekunder.

Fremtidens skole - fundamentet for vækst og velstand

Fremtidens skole er stedet, hvor vores fremtid skal bygges. Jo bedre vi er til at klæde vores børn på til en god fremtid, jo bedre vil det gå for os som samfund. Det er derfor en samfundsopgave, hvis betydning kun kan underdrives.

Resultatet af en international undersøgelse viser, at skoler med det nye uddannelsesfokus præsterer forholdsmæssigt flere ledere end skoler, som kører ad det traditionelle spor.

Fremtidens skole vil i højere grad fokusere læring med forståelse, refleksion og videnssøgning. Skolen vil være stedet, hvor de danske folkeskoleelever får deres en stor del af deres socialisering og etik. Det sker via en undervisningsform, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs styrker og potentiale.

LOOP.bz hjælper dig med fremtidens skole

Vær del af fremtidens skole

At være klar til fremtidens skole er ikke noget, der kommer af sig selv. Det kræver en fokuseret indsats, hvor du kan have glæde af at have erfarne rådgivere med. Det er her LOOP.bz kommer ind i billedet.

De sidste 15 år har LOOP.bz arbejdet målrettet sammen med skoler og skoleorganisationer på at skabe de bedst mulige forhold og læringsmiljøer i forbindelse med undervisning. Vores indsats har båret frugt i både Danmark og det store udland.

Du kan få glæde og udbytte af vores mange erfaringer og idéer, så du og din skole også er klædt på til at håndtere  de udfordringer, som fremtiden byder på.

Kontakt os på tlf. 20 77 31 01 og hør, hvordan vi kan hjælpe dig med at være med til at skabe fremtidens skole - i dag.​

SPOTLIGHTERS

EU projekt om hvordan man hjælper elever med stress.

Partnerne i projektet er Universitat Pompeu Fabra, Spain; Universitat Autònoma de Barcelona, Spain; Advancis Portugal; University of Western Macedonia, Greece; University of Helsinki, Finland; Metropolia University of Applied Sciences, Finland; BOON, Portugal.

Du kan læse mere på hjemmesiden eller på Folkeskolen.dk

Projektet er medfinancieret af Erasmus+

LOOP.bz' ydelser

LOOP.bz leverer primært ydelser inden for skoleudvikling, skolebyggeri og udvikling af boligområder med sociale problemer. Booker I LOOP.bz til ...

Læs mere

Se LOOP.bz’ film

LOOP.bz' Youtubekanal kan du se film om skoleudvikling og om hvordan vi arbejder.

Her er nogle direkte link til nogle udvalgte korte film:

Skoleudvikling

En kort film om hvordan skolen er bagud i udvikling i forhold til resten af samfundet.

Hellerup skole

Kate Butcher (viceinspektør på Ingleton middle school i England) og Knud Nordentoft (daværende skoleleder på Hellerup skole) fortæller om Hellerup skole, et åbent skolemiljø. Om hvordan det er anderledes og hvorfor man har valgt den form for åbne miljø.