Instant City var en central del af projektet. Her skulle brugerne være med til at udvikle Gellerup. Grafik: MASU Planning og UC Studio, Berlin

Instant City - indgangen til en bypark i Gellerup

Instant City vil skabe værdi i projektet gennem involvering, eksperimenter og brugerdrevne processer. En forudsætning for at starte Instant City er en grundig kortlægning af sociale og fysiske ressourcer lokalt og længere væk. Dette inkluderer fysiske strukturer, der midlertidigt kan genbruges samt stier eller ledige områder og en generel forståelse af hvilke menneskelige ressourcer og lokale foreninger området har at byde på.

Instant City er en hjørnesten i etableringen af en Bypark i Gellerup-Toveshøj. Fænomenet er med til at opstarte omdannelsen af Byparken og vil løbe over de første mange år af parkens tilblivelse hvorefter det vil udtjene sit formål og kan bebygges.

En Bypark i Gellerup-Toveshøj

Projektet lægger vægt på en bæredygtig proces, der sætter fokus på beboerinddragelse. Målet er at omdannelsen af Gellerup-Toveshøj kan være med til at opkvalificere de beboere, der vælger at deltage i processen. På denne måde uddannes og beriges beboerne med viden og erfaringer, de kan tage med sig og lære videre til andre. Instant City området spiller sammen med udviklingen af parkområdet, gennem pionerfelterne hvor interesserede kan leje et plot og skabe et projekt. Pionerfelterne lægger kimen til inddragelsen af og samskabelse med beboere og brugere. Målet er ikke blot inddragelse, men at brugere og beboere gennem den fysiske transformationsproces bliver medskabere af de fysiske omgivelser, der omgiver dem og på samme tid gennemgår en læringsmæssig og social udvikling.

En åben proces der udvikler sig over tid

At skabe ændringer i det urbane rum behøver ikke at være en lukket proces med fastlagte procedurer. I stedet kan en nøje koreograferet serie af arrangementer, indgreb og deltagende aktiviteter følge byggeriets fremskriden. Små målsatte og symbolske indgreb der giver synlige og håndfaste beviser på forandringer og hjælper til med at skaffe lokale aktører som partnere for transformationsprocessen.

Læs mere om Bygaden i den uddybende projektbeskrivelse.

Vil du vide mere?

 

Jens Guldbæk
Partner

20773101

jens@loop.bz

 

Mie Guldbæk Brøns
Partner

31126700

mie@loop.bz

Fakta om projektet

Parkudviklingsprojekt

Kunde
Brabrand Boligforening, Aarhus kommune og Realdania

Projektperiode
2014

Samarbejdspartnere
MASU Planning

V2C

UC Studio

Habitats