I samarbejde med ledelsen på en friskole i Sverige arbejder LOOP.bz med forskellige læringsrum. Det er vigtigt at gøre sig overvejelser i forhold til sin organisation. Grafik: LOOP.bz

Gode læringsrum - forudsætningen for succes

Skolen, som vi kendte den, er død. Nye krav til undervisning og læringsrum betyder, at mange danske folkeskoler har brug for en "opdatering" til den nye virkelighed. I hvor høj grad gælder det for din skole?

Gode læringsrum er krumtappen

Der er mange ting, som spiller en rolle, når det kommer til at få mest ud af undervisningen. I den forbindelse er det gode læringsrum af højeste vigtighed. Både for lærere og elever.

Når læringsrummet er, som det skal være, skabes de bedste rammer for at alle får mest ud af undervisningen. Med de nye undervisningsprincipper, hvor selvstændigt elevarbejde gruppearbejde og andre elevaktiviteter spiller en stadig større rolle, giver de traditionelle klasselokaler ikke meget støtte til det gode læringsrum. Disse lokaler er baseret på tavleundervisning, hvilket ikke matcher de nye behov og krav til undervisning. Det er faktorer som dårlig akustik og rumindretning, der sætter begrænsninger på de enkelte læringsrum. Der er typisk ikke plads til samtaler mellem flere elevgrupper og lærere, hvilket hæmmer læringen og derfor giver dårligere undervisning.

Hos LOOP.bz har vi mange års erfaring med at arbejde med optimale læringsrum. Vi ved, hvad der skal til for at skabe de rette omgivelser for lærere og elever. Den viden og indsigt kan du få udbytte af, når du bruger os som sparringspartner.

Opgør med fortiden

I takt med udviklingen bliver der behov for nye måder at undervise på. En række internationale undersøgelser påviser, at læringssituationer, hvor læreren i højere grad er mentor eller coach, giver et bedre udbytte for både elever og lærere. Set i forhold til den traditionelle tavlebaserede undervisning i foredragsstil.

LOOP.bz hjælper dig med det gode læringsrum

Hos LOOP.bz har vi mere end 15 års international erfaring med at skabe optimale læringsrum. Vi bidrager med vores erfaringer og ekspertise og hjælper dig med at beholde de elementer, som fungerer og skifte de elementer ud, som hæmmer læringen. I den forbindelse stresser vi autopiloten og vanetænkningens "sådan har vi altid gjort".

Det gør vi for at sikre at du og din skole får den bedste løsning.

Ring til os og hør mere

Ring til os på tlf. 20 77 31 01 og få en indledende snak om, hvordan ansatte og elever på din skole får mest muligt ud af den daglige undervisning. Du er også meget velkommen til at kontakte os via mail. Så kontakter vi dig og høre, hvordan vi kan hjælpe dig videre med dine læringsrum.

SPOTLIGHTERS

EU projekt om hvordan man hjælper elever med stress.

Partnerne i projektet er Universitat Pompeu Fabra, Spain; Universitat Autònoma de Barcelona, Spain; Advancis Portugal; University of Western Macedonia, Greece; University of Helsinki, Finland; Metropolia University of Applied Sciences, Finland; BOON, Portugal.

Du kan læse mere på hjemmesiden eller på Folkeskolen.dk

Projektet er medfinancieret af Erasmus+

LOOP.bz' ydelser

LOOP.bz leverer primært ydelser inden for skoleudvikling, skolebyggeri og udvikling af boligområder med sociale problemer. Booker I LOOP.bz til ...

Læs mere