Diskussion om det gode læringsrum blandt lærerne fra Äventyret der er på studietur med LOOP.bz på Soldalaskolan. Foto: LOOP.bz

Grundskolan Äventyret

Grundskolan Äventyret, er en friskole der pt. er igang med at vælge, hvordan de ønsker at udvikle deres skoles fysiske læringsmiljø. Sammen med et ønske om, at skolen skal vokse i størrelse, stod skolen overfor et valg mellem at skulle flytte til en ny bygning, renovere de bygninger de er i eller rive ned og bygge helt nyt på grunden.

Äventyret ønsker en inkluderende pædagogik i alle skolens aktiviteter. De har som en del af deres friskole profil fokus på kreativitet, udeaktiviteter og -læring, og projektorienterede arbejdsmetoder.

Brugerdialog

LOOP.bz hjælper Äventyret med at udforske hvilke gode læringsrum understøtter den pædagogik og undervisning de ønsker at arbejde med. Vi faciliterer værdibaserede samtaler med ledelsen om udvikling af deres organisation og om inddragelse af medarbejderne.

Aeventyret Laeringsrum

Som led i at skabe en fælles ramme for dialog med brugerne, arrangerer vi studieture til forskellige læringsmiljøer der passer til Äventyrets ønskede pædagogik. Som en del af processen anvender vi visualiseringer og referencebilleder af læringsmiljøer til at inspirere lærerne og ledelsen til nye tanker og ideer. LOOP.bzs erfaring med forskellige internationale løsninger danner grundlag for reflektioner om det fysiske miljøs sammenhæng med organiseringen.

Budgettet

Det kan være kompliceret at skulle holde de økonomiske udgifter nede samtidig med at man ændrer både sin organisering og sit fysiske miljø. LOOP.bz har i denne forbindelse været med til at se på og foreslå forskellige løsninger, både med henblik på at holde udgifterne nede, allokering af intægterne og optimering af bygningernes brug.

 

Her er et link til det skitseprojekt LOOP.bz lavede i forbindelse med overvejelserne om at flytte i nye lokaler: Projekt Regattagatan

Vil du vide mere?

 

Jens Guldbæk
Partner

20773101

jens@loop.bz

 

Mie Guldbæk Brøns
Partner

31126700

mie@loop.bz

Fakta om projektet

Skoleudviklingsprojekt

Kunde
Grundskolan Äventyret

Projektperiode
2014 - igangværende