En stor glæde over at se, hvordan børn udvikler sig, når de får de rette rammer og muligheder, er en stor drivkraft for Jens Guldbæks store engagement. Foto: LOOP.bz

JENS GULDBÆK - CURRICULUM VITAE

Biografi

Helt tilbage på akademiet skrev Jens Guldbæk afhandling om, hvordan den fysiske udformning af bystrukturer påvirker byens socialisering. Lige siden har han gennem adskillige chefstillinger opnået erfaring og viden fra såvel byggebranchen som fra offentlig forvaltning. Det gør, at han i dag er en særdeles erfaren projektleder og bygherre med socialt fokus.

Passionen er udvikling af undervisningsinstitutioner, bymiljøer og boligområder, brugte som nye og altid i bredt samarbejde med brugerne. Det er brugernes samlede italesatte viden, der fodrer faglihedens udfoldelse.

Jens Guldbæks samfundsorienterede arbejde har ved flere lejligheder indbragt priser og international anerkendelse - blandt andet i forbindelse med SKUB-projektet og Hellerup Skole. Projektets resultater er blevet til gennem fokus på brugerinddragelse og medindflydelse. I alt var ca. 10.000 borgere, elever og ansatte aktivt inddraget i udformningen af SKUB-projektets 12 skoler og deres bud på nytænkte undervisningsrammer.

Jens Guldbæk er uddannet arkitekt og har i alt brugt mere end 40 år i byggebranchen, hvoraf han har været leder i 35 år. Det har givet Jens Guldbæk en faglig ekspertise inden for håndværk, arkitektur, helhedstænkning, lederskab og værdiforvaltning. Hans vigtigste styrke er hans evne til at tænke og handle i helheder på tværs af interesser og enkeltdele. Som administrerende direktør for op til 1000 mennesker, har Jens Guldbæk overvåget bygninger til den samlede kostpris på 8 milliarder kroner.

 

Bestyrelsesarbejde

Stiftende medlem og formand for forældreforeningen Skole og Samfund

Formand for forældrerådet Maglelund vuggestue og den integrerede institution Spættebo

Formand for Brøndby Kommunes forældre udvalg

Medlem af skolebestyrelsen, Engelsborgskolen

Formand for Ordrup Gymnasiums bestyrelse

Medlem af bestyrelsen i Dansk Arkitektforening

Kommissionsmedlem for amterne i Danmark om projektbeskrivelser og generelle regler (ABR) vedrørende teknisk rådgivning

Teknisk dommer ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed

Repræsentant for Storkøbenhavns Komunesammenslutning i Kommunernes Landsforening vedr. geografiske informationssystemer (GIS).

 

Uddannelse

Handelshøjskolen, nu CBS, uafsluttet HD i markedsøkonomi og regnskab // 1975-77

Kunstakademiets Arkitektskole // 1975

Afhandling om, hvordan den fysiske udformning af bystrukturer påvirker byens socialisering // 1974

Bygningsingeniør, Byggeteknisk Højskole // 1970

Tømrer // 1966

Folkeskole, realeksamen // 1963

 

Supplerende uddannelse

Coach, udviklingsværktøjer, personlig udvikling

International uddannelsespolitik

Ledelse og administration offentlig forvaltning

EU-ret og offentlige indkøb

International kontraktret, kontraktstyring

Ledelse og kontraktlige forhold entreprenørbanchen

Projektledelse og lederskab, projektledelse dannelse, energistyring

IT, internet, økonomistyring, bogholderi

Arkitekt rejser Europa, Afrika, Mellemamerika, Asien, Australien og USA

 


 

                                                                                                                                Læs Mie Guldbæk Brøns' CV her

Jens Guldbæk

Grundlægger og partner

Mail: jens@loop.bz

Mobil: +4520773101

Web: loop.bz

LinkedIn


Sprog: Dansk og engelsk

Erhvervserfaring

LOOP.bz, grundlægger og medejer // 2005-

LOOP.bz er en konsulentvirksomhed med bred erfaring i komplekse udviklingsprocesser.

 

SKUB-projektet, CEO // 1998-2005

Skolebygning og-udviklingsprojekt, Gentofte kommune.

 

Gentofte Kommune, vicedirektør // 1996-1998

Teknisk Forvaltning, byplanlægning, bygningsinspektorat, kommunens bygninger, vej og anlæg, forsyning.

 

Vallø Kommune, teknisk chef // 1993-1996

Teknisk Forvaltning, byplanlægning, bygningsinspektorat, kommunens bygninger, vej og anlæg, forsyning.

 

Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, fagdommer // 1991-1993

 

Rådgivende arkitektvirksomhed, indehaver // 1991-1993

Byggeprojekter, tilsyn, entrepriseret, byggeprogrammer, og entreprenørrådgivning.

 

Københavns Amt, fagdirektør // 1987-1991

Ansvar for regionens bygningsmasse (sygehuse, gymnasier, særinstitutioner og produktionsenheder etc.) byplanlægning, nye bygninger og forsyning.

 

Lyngby Taarbæk Kommune, afdelingschef // 1986-1987

Afdelingen for arkitektur og ingeniørarbejde.

 

Københavns Amt, afdelingschef // 1983-1986

Afdelingen for planlægning og byggeri - sygehuse, gymnasier etc.

 

Entreprenørfirma Elindco, entreprisedirektør // 1982-1983

Tilbud og gennemførelse af hoved- og totalentrepriser.

 

Københavns Amt, byggeleder // 1980-1982

Opførelse af sygehuse, gymnasier etc.

 

Clausens Tegnestue, projektleder & projekterende arkitekt // 1978-1980

Psykiatriske hospitaler i Danmark og somatiske sygehuse på Færøerne.

 

Bertelsen Tegnestue, projektleder & projekterende arkitekt // 1976-1978

Byplaner, boliger, hoteller, offentlige institutioner og hospitaler.

 

Drejbys Tegnestue projektleder & projekterende arkitekt // 1975-1976

Kirker, vandrerhjem og offentlige institutioner.

 

Rådgivende arkitekt // 1975 - 2005

Boliger, renoveringer og konkurrencer.