Allerede tilbage i 2009 samarbejdede LOOP.bz sammen med danske folkeskoler om hvordan de kan udvikle deres læringsmiljøer. Det er viden der kan hjælpe din skole med implementeringen af skolereformen. Grafik: LOOP.bz

SKOLEREFORM 2014 - Gør reformen til virkelighed

Skolereform 2014 har betydet en lang række ændringer for den danske folkeskole. Undervisningen og hverdagen på skolerne vil fremover være markant anderledes end hidtil. Derfor giver skolereform 2014 en række nye muligheder og udfordringer for de danske skoler. Sikkert også i din kommune.

Skolereform 2014 - nye muligheder og krav

Når intet er som før, vil de eksisterende rammer oftest være utidssvarende og derfor hæmme mulighederne for optimal læring. Det er ikke kun undervisningsmetoderne, som har brug for et eftersyn og en opdatering. Det gælder i høj grad også de fysiske rammer.

Størstedelen af de danske skoler er bygget og indrettet til en helt anden type undervisning end den, som skolereform 2014 medfører. Derfor er det vigtigt, for både lærere og elever, at der bliver foretaget ændringer, som tilgodeser skolereformens nye krav.

Med den nye skolereform 2014 er der behov for passende rum og lokaler til gruppearbejde, selvstudie, projektarbejde og socialt ophold til både elever og lærere.

LOOP.bz hjælper dig med skolereform 2014

 

Realisér skolereform 2014 med LOOP.bz

At skulle foretage disse ændringer er ikke bare noget, som bare lige kan gennemføres på en formiddag. Det kræver forberedelse og at der tænkes ud af den gamle boks, så lærere og elever får mest muligt ud af skolereform 2014. Formodentlig gælder dette for en del skoler i din kommune.

Ved at samarbejde med LOOP.bz får du en dygtig og kompetent samarbejdspartner, som kan hjælpe dig med at optimere din folkeskole bedst muligt til de krav, som skolereform 2014 medfører. Vi har mange års erfaring med indretning af fysiske rum på skoler. Vi har erfaring fra både Danmark og den store verden. Takket være vores store netværk og erfaring med indretning af skoler, er vi på forkant med mulighederne for at skabe de optimale rammer for den nye hverdag på skolen. Rammer, der virker bedre end de traditionelle klasseværelser.

Er du Klar til fremtidens skole

LOOP.bz hjælper dig i mål

Kontakt os allerede i dag på tlf. 20773101 eller via mail og hør, hvordan vi kan hjælpe dig og din skole med at skabe de rammer, som er nødvendige for en optimal skolegang for personale og elever. I fremtidens skole er de gamle klasselokaler og gangarealer ikke nok.

LOOP.bz hjælper dig med at indrette din skole, så elever, lærere og pædgoger får muligheder at lave initiativer på tværs af årgange og fag. Vi bistår dig, så du får de løsninger, som understøtter hensigten og rammerne for skolereform 2014.

SPOTLIGHTERS

EU projekt om hvordan man hjælper elever med stress.

Partnerne i projektet er Universitat Pompeu Fabra, Spain; Universitat Autònoma de Barcelona, Spain; Advancis Portugal; University of Western Macedonia, Greece; University of Helsinki, Finland; Metropolia University of Applied Sciences, Finland; BOON, Portugal.

Du kan læse mere på hjemmesiden eller på Folkeskolen.dk

Projektet er medfinancieret af Erasmus+

LOOP.bz' ydelser

LOOP.bz leverer primært ydelser inden for skoleudvikling, skolebyggeri og udvikling af boligområder med sociale problemer. Booker I LOOP.bz til ...

Læs mere

Læs om ...

Læs om LOOP.bz' tanker nå det drejer sig om

Læringsmiljøer

Gode læringsrum - forudsætningen for success

Klar til fremtidens skole