Det kræver engagement og vedholdenhed at få brugerne i dialog og til at involvere sig hele vejen gennem et projekt. Foto: LOOP.bz

Social boligudvikling - Brugerne

Der er ofte flere brugere af et boligområde end dem der bor der. Vi har valgt at skelne mellem beboere og brugere. Vi ved at en af de ting der gør sig gældende ved succesfulde boligområder netop er at udefra kommende brugere, befinder sig i området og helst også bevæger sig omkring i området.

Udefra kommende, der regelmæssigt bruger faciliteterne i et boligområde er en sund og naturlig måde at holde udviklingen i gang, da de ofte vil bidrage med perspektiver og ideer til området. Denne videndeling skal respekteres og værdsættes i projekter der ønsker at ændre den kultur der hersker i et område. Brugerne og beboerne er lige vigtige aktører i at skabe et sundt miljø.

Præcis som det gør sig gældende med beboerne, er det ikke alt brugerne kan være med til at bestemme over i udviklingen af en boligområde. Det er vigtigt at holde for øje, at de skal inddrages i niveauer af udviklingen der vedkommer dem og i de områder af bebyggelsen der er relevante.

 

Læs om social boligudvikling og:

De fysiske rammer     Beboerne, en ressource     Organisationen bag     Kommunen

Skolen som katalysator     Processen

SPOTLIGHTERS

EU projekt om hvordan man hjælper elever med stress.

Partnerne i projektet er Universitat Pompeu Fabra, Spain; Universitat Autònoma de Barcelona, Spain; Advancis Portugal; University of Western Macedonia, Greece; University of Helsinki, Finland; Metropolia University of Applied Sciences, Finland; BOON, Portugal.

Du kan læse mere på hjemmesiden eller på Folkeskolen.dk

Projektet er medfinancieret af Erasmus+

Se LOOP.bz’ film

På LOOP.bz' Youtubekanal kan du se film om skoleudvikling og om hvordan vi arbejder.

 

Her er nogle direkte link til nogle udvalgte korte film:

En social mötesplats, historien om Hovsjö Hub

En film om Hovsjö Hub og udviklingen i Hovsjö. Hovsjö er et socialt boligområde syd for Stockholm, med mange med anden etnisk baggrund end svensk.

Indvielse af cafeen i Hubben

En kortfilm om indvielsen af Cafeen og gymnastiksalen i Hovsjö Hub. Som led i udviklingen af boligområdet blev der holdt en kulturel weekend med indvielse af den nye café og det nye gymnastiksalsgulv.