Det kan være svært at holde udemiljøet i hårde områder som Hovsjö, men planlægger man det rigtigt kan der blive og holdes flot. Foto: LOOP.bz

SOCIAL BOLIGUDVIKLING - De fysiske rammer

Alle ved vi at de fysiske rammer er betydningsfulde. Det er de både med hensyn til at se ordentlige ud, respektere beboerne og ligne et område vi alle kunne få lyst at bo i. Og det er de med hensyn til at være et trygt udformet område, hvor der er overblik, mennesker og lyst hele døgnet, et område vi alle trygt bevæger os ind i og igennem.

Transformationen af et område fra at være socialt belastet til at være et rart og trygt boligområde indebærer en række forholdsvis simple plantekniske kompetencer, som at samle al trafik i åbne overskuelige og altid oplyste tracéer - skabe “liv mellem husene”, skabe kontakt mellem beboelse og frirum, skabe indbydende fællesarealer og gerne med gode overdækninger, etablere åbne lyse lege- og sportspladser etc. Det gælder også om at skabe et varieret miljø, et miljø som forandrer sig over årstiderne, meget gerne med naturoplevelser i både det store og det små, lige fra blomstring og efterårsfarver over dyrehold til fuglesang og sommerfuglenes lethed.

Vigtigst er beboer og interessentinddragelse. Alle interessenter skal på den ene eller anden måde blive en del af den fysiske transformation. Det er gennem deres engagement og ejerskab, at der skabes mulighed for en anderledes hverdag efter projektets gennemførelse.

Uden interessentinddragelse bliver transformationsprojekter blot et forbedret eller bare ændret design med lidt fysisk add on, som alle kan beundre eller forbavses over og som efter en kort nyhedsinteresse vender tilbage til den sociale tilstand før transformationen.

 

 

Læs om social boligudvikling og:

Beboerne, en ressource     Brugerne     Organisationen bag     Kommunen     Skolen som katalysator     Processen

SPOTLIGHTERS

EU projekt om hvordan man hjælper elever med stress.

Partnerne i projektet er Universitat Pompeu Fabra, Spain; Universitat Autònoma de Barcelona, Spain; Advancis Portugal; University of Western Macedonia, Greece; University of Helsinki, Finland; Metropolia University of Applied Sciences, Finland; BOON, Portugal.

Du kan læse mere på hjemmesiden eller på Folkeskolen.dk

Projektet er medfinancieret af Erasmus+

Se LOOP.bz’ film

Hovsjö Hub projektvideo samlet 13.09.2011

En projektvideo til dialog, som en del af processen af udviklingen af Hovsjö Hub.

Hovsjö Hub - Flyover 2in1

En projektvideo som led i udviklingen af Hovsjö Hub

Hovsjö Hub - Walkthrough2

En projektvideo som led i udviklingen af Hovsjö Hub