Understøttende undervisning, hvor der udvikles nye læringssituationer til elevernes forudsætninger, er en vigtig del af skolereform 2014. Foto: LOOP.bz

UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Understøttende undervisning giver bedre læring

Understøttende undervisning er et nyt tiltag på de danske folkeskoler, som skal bruges i den daglige undervisning. Formålet er at give danske skoleelever mulighed for at lære på forskellige måder. At hjælpe dem til bedre forståelse af pensum. Understøttende undervisning skal give en bedre læring og mere engagerede elever. Hvilket fører til dygtigere elever. Dette kan gøres på mange måder: Traditionel undervisning, projekter, emnestudier og meget mere. Det er kun fantasien, der sætter grænserne.

Vi er specialister i understøttende undervisning

Hos LOOP.bz har vi mange års erfaring med undervisning - fra alle egne af verden. Vi har et stort og aktivt netværk i blandt andet Sverige, Østrig, England og Australien. Det har givet os mange gode idéer og inspiration til at bistå danske skoler med at få mest muligt ud af den understøttende undervisning. Vi udfordrer autopiloten og holdningen "sådan plejer vi at gøre" for at skabe løsninger, som passer til lærere og elever på den enkelte skole.

På Engelborgskolen i Lyngby har LOOP.bz været med i et projekt med understøttende undervisning. Som følge af forløbet hjælper fritidspædagoger nu med understøttende undervisning på 6. klassetrin. Det har betydet en aflastning af lærere og givet mulighed for et inspirerende læremiljø med nye undervisningsformer - med udgangspunkt i elevernes læringsmønstre og interesser. Helt i tråd med skolereform 2014

LOOP.bz hjælper dig med understøttende undervisning

Dit udbytte ved at bruge LOOP.bz

Når du vælger at indgå et samarbejde med LOOP.bz omkring understøttende undervisning, får du adgang til vores store viden om og erfaring med undervisning. Ved at benytte vores ekspertise kan du fokusere indsatsen på tiltag, der har bevist deres værd på andre skoler. LOOP.bz hjælper dig med at igangsætte og optimere undervisningsformer og undervisningsarealer, så de svarer til lærernes og elevernes behov.

Kom i gang med understøttende undervisning i dag

Hvis du kan se et udbytte ved at få mere ud af den understøttende undervisning på din skole, så kontakt os på tlf. 20 77 33 01 for en snak om, hvad du gerne vil opnå. Du er også meget velkommen til at bruge mailen oppe i højre hjørne.

Vi ser frem til at høre fra dig.

SPOTLIGHTERS

EU projekt om hvordan man hjælper elever med stress.

Partnerne i projektet er Universitat Pompeu Fabra, Spain; Universitat Autònoma de Barcelona, Spain; Advancis Portugal; University of Western Macedonia, Greece; University of Helsinki, Finland; Metropolia University of Applied Sciences, Finland; BOON, Portugal.

Du kan læse mere på hjemmesiden eller på Folkeskolen.dk

Projektet er medfinancieret af Erasmus+

LOOP.bz' ydelser

LOOP.bz leverer primært ydelser inden for skoleudvikling, skolebyggeri og udvikling af boligområder med sociale problemer. Booker I LOOP.bz til ...

Læs mere